TİCARET HUKUKU

Awesome Image

TİCARET HUKUKU

Sanayinin gelişmesi ve şirketler arasındaki ilişkinin globalleşmesiyle birlikte gerek Ticari ilişkilere yüklenen anlam gerekse de Ticari ilişkilerin hukuki anlam boyutu önem kazanmıştır. Hukukumuzda tanınan, tacirin basiretli bir iş adamı olması karinesi doğrultusunda, olası hukuki ve fiili risklere yönelik şirketlerin ticaret hukuku alanında koruyucu avukatlık hizmetine ihtiyaçları vardır.

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Buradaki ticari faaliyetlerden amaç Türk Ticaret Kanunu (TTK) anlamında ticari işlerdir. TTK m. 3'te Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari iş olduğu belirtilmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu ile ticari işletmeyi ilgilendiren diğer kanunlardaki ticari işler, ticaret hukukunun kapsamında girmekte ve bu hukuk dalı içerisinde incelenmektedir.

Hizmetlerimiz

  • Şirketlerin ve ortaklıların kurulmasında sözleşmesel destek verme,
  • Müvekkillerin soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.
  • Ticari işlerde danışmanlık hizmeti vermek
  • Teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirketler Hukuku'ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
  • Bu ve buna benzer, şirketiniz veya ortaklığınızla alakalı hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
  • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, tüketicinin korunması, sigorta, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir alanda hizmet verilmesi,
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu