İŞ HUKUKU

Awesome Image

İŞ HUKUKU

İş ve sosyal güvenlik hukukunda sıkça meydana gelen mevzuat değişiklikleri ve emsal niteliğindeki Yüksek Mahkeme kararları, sürekli takip ve gözlem gerektiren riskli bir ortam oluşturmaktadır. Bu riskli ortam ise; kurumsal firmaların iç düzenlemelerini usul ve yasaya uygun yerine getirip getirmediğinin kontrolü ile düzenli olarak hukuki destek sağlanmasını neredeyse mecbur kılmaktadır.

Kendine özgü düzenlemeleri, ilkeleri bulunan ve dinamik yapısı nedeniyle sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan iş hukuku, yıllar içinde iş ilişkisinin diğer tarafı olan işçi lehine son derece önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Bu gelişmeler neticesinde işçilerin haklarını tanıması ve bu hakların ihlali halinde son derece dikkatli ve özenli bir şekilde yürütülmesi gereken hukuki süreçte temsil edilmeleri açısından hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlanması elzem hale gelmiştir.

Biz de Karaman Hukuk Bürosu olarak, günümüz ekonomik koşulları ve çalışma şartları göz önüne alındığında iş hukuku ile ilgili uygulamaların büyük önem arz ettiğinin bilincindeyiz ve müvekkillerimizin hukuki desteğe ihtiyaç duyabilecekleri her konuda hizmet vermekteyiz. İstihdam sürecinin başladığı andan itibaren sona erdiği ana kadarki tüm sürecin mevzuata uygun yerine getirilmesini sağlamamızın yanı sıra, Türk İş Hukuku kapsamında güncel gelişmeleri takip ederek müvekkillerimizi bu konularda bilgiledirmekte ve bu doğrultuda yapılması gereken düzenlemeler konusunda destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

 • Türk iş hukuku mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması ve müvekkillerin arabuluculuk süreçleri, iş mahkemeleri ve yüksek mahkemelerde temsili
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında alınan danışmanlık hizmetinin hukuki yeterlilik denetimi
 • Sürekli iş göremezlik veya geçici iş göremezlikten kaynaklanan tazminat alacakları
 • İşçi tarafından açılan tazminat ve işçilik alacaklarına ilişkin davalarında işveren vekilliği
 • İş akdinin feshi ve işçilik alacakların tahsil edilmesi
 • İş akdi geçersiz feshedilen işçilerin açacakları işe iade davaları
 • İş sözleşmeleri ile haksız rekabet ve gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, tahsil edilemeyen ücret, fazla mesai, hafta tatili/ ulusal bayram/ genel tatil çalışma alacakları
 • Askerlik ve evlilik sebepleriyle iş akdi feshi ve tazminat alacakları
 • İşçi özlük dosyaları, ücret bordroları ve ödeme dekontlarının denetimi ile düzenlenmesi
 • İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları
 • Sigortasız çalıştırılmış işçiler tarafından açılan hizmet tespiti davaları
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu