İCRA VE İFLAS HUKUKU

Awesome Image

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İnsanlık tarihi boyunca gerçek ve/ veya tüzel kişiler arasında alacak ilişkisi her zaman var olmuştur. Bu durumun bir getirisi olarak borçluların, borçlarını gereği gibi yerine getirmediği hallerde icra ve iflas hukuku devreye girmekte ve normal şartlarda borcun tahsil edilememesi nedeniyle devletin cebri icra gücünden faydalanma gereği duyulmaktadır. Gerek alacaklıların gerekse de borcu olmadığı halde borçlu gösterilen kişilerin icra takiplerinin tüm aşamalarında hukuki destek vermekte ve icra takibinin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için ekibimizle birlikte önleyici ve koruyucu hukuki hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davasıaçılması ve dava sürecinin takibi,
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu