İDARE VE VERGİ HUKUKU

Awesome Image

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdari işlem ve eylemlerden doğan davalar ile vergi, resim, harç ve cezalara ilişkin faaliyetler de büromuzun çalışma alanı içerisindedir. İdarenin tek taraflı, resen icra edilebilir ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan işlemlerine karşı hukuka aykırılıkların tespit edilip müvekkillerimizin zararlarını gidermek ve kamu gücü karşısında mağduriyetlerini gidermek odak noktamızdır.

Hizmetlerimiz

  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları
  • Karayolları Trafik Kanunu'nda kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Vergi yapılandırma süreçleri
  • İdari işlemlerin iptali davaları
  • İdari sözleşmelerden kaynaklana uyuşmazlıklar
  • İdari para cezalarına itirazlar
  • Vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi
  • Memur disiplin cezalarına karşı iptal davaları
  • Vergi kaçakçılığına ilişkin uyuşmazlıklar
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu