BORÇLAR ve SÖZLEŞMELER HUKUKU

Awesome Image

BORÇLAR ve SÖZLEŞMELER HUKUKU

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndan kaynaklanan sözleşmesel sorumlulukların belirlenmesi ve ilgili kanundan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda müvekkillerimize danışmalık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

  • Borçlar Kanunu Genel Hükümlerine uygun sözleşmeleri hazırlamaktayız.
  • Borçlar Hukuku kapsamı dahilinde davalar ve gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan hukuki ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
  • Sözleşme veya haksız fiil kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşme iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında, danışmanlık yapmaktayız.
  • Kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
  • İşletmelere dair devir, birleşme ve şekil değiştirme konularında hukuki danışmanlık yapmaktayız.
  • İlgili mevzuat dahilinde kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu, tüzel kişilerin organlarının haksız eylemlerinden doğan sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğuna ve Medeni Kanun kaynaklı kusursuz sorumluluk halleri, aile reisi sorumlulukları, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan sorumluluklara dair davalarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.
  • Borçlar Kanununun Özel Hükümler'e göre düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irat, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ve diğer tüm mevzuatlarda yer alan sözleşme konuları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu