BİLİŞİM HUKUKU – KVKK

Awesome Image

BİLİŞİM HUKUKU - KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar konusunda danışma hizmeti vermek, ilgili kanundan doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

  • Özel hayatın gizliliğinin internet ortamında ihlalinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
  • Banka ve kredi kartlarına, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçları konu alan davalarda müvekkillerimize avukatlık hizmetinde bulunmaktayız.
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, depolanması ve aktarılmasında kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken kanuni yükümlülüklerin gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaretşirketleri ve aracı hizmetsağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmeti ve konuya ilişkin davalar; hizmetten faydalananların bu kapsam dahilinde yaşadığı ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalarda müvekkillerimize avukatlık hizmetinde bulunmaktayız.
  • Bilişim sistemine izinsiz girme, kullanımı engelleme, kaynak kodlarının tahribi, verileri yok etme, verilerin değiştirilmesi hususlarından doğan davalarda müvekkillerimize avukatlık hizmetinde bulunmaktayız.
Batıgün Karaman Hukuk Bürosu

Hemen
İletişime Geç!

İletişim & Ulaşım
Karaman Hukuk Bürosu